Nazwa / Typ formacji
Alior Bank SA / Opór (2017-12-06)
REKLAMA