Nazwa / Typ formacji
Alior Bank SA / Trend wzrostowy (2018-01-12)
REKLAMA