Nazwa / Typ formacji

Alior Bank SA / Rozszerzający się klin zniżkujący (2018-02-12)

Poziom docelowy po wybiciu w dół z formacji rozszerzającego się zniżkującego klina został osiągnięty 5 kwietnia 2018. W dniu wybicia oszacowaliśmy szanse na spadek do 71,95 na ok. .

REKLAMA