Nazwa / Typ formacji
Alior Bank SA / Trójkąt (2018-02-28)
REKLAMA