Nazwa / Typ formacji
Alior Bank SA / Podwójne dno (2018-03-29)
REKLAMA