Nazwa / Typ formacji

Alior Bank SA / Podwójne dno (2018-03-29)

5 kwietnia 2018 formacja podwójnego dna została zanegowana. Wielkość wolumenu osiągnęła wartość średniej z 30 sesji poprzedzających wybicie.
Zgodnie z naszym modelem statystycznym, algorytmy ATmatix obliczyły prawdopodobieństwo spadku do 63,86 na ok. .

REKLAMA