Nazwa / Typ formacji

Alior Bank SA / Podwójne dno (2018-06-29)

Poziom docelowy po wybiciu w dół z formacji podwójnego dna został osiągnięty 14 listopada 2018. W dniu wybicia nasze algorytmy obliczyły szanse na spadek do 53,10 na ok. .

REKLAMA