Nazwa / Typ formacji

Alior Bank SA / Rozszerzająca się (odwrócona) formacja zwyżkująca (2018-08-20)

Poziom docelowy po wybiciu dołem z formacji rozszerzającego się trójkąta zwyżkującego został osiągnięty 16 listopada 2018. W dniu wybicia nasze algorytmy obliczyły szanse na spadek do 51,73 na ok. .

REKLAMA