Nazwa / Typ formacji

Alior Bank SA / Wsparcie (2018-08-20)

5 września 2018 doszło do przebicia wsparcia, przy wolumenie obrotów średniej z 30 poprzednich sesji.

REKLAMA