Nazwa / Typ formacji

Alior Bank SA / Dno głowy i ramion (odwrócona formacja głowy i ramion) (2018-08-07)

Target po wybiciu dołem z formacji oRGR został osiągnięty 9 listopada 2018. W momencie wybicia nasze algorytmy obliczyły prawdopodobieństwo spadku do 55,49 na ok. .

REKLAMA