Nazwa / Typ formacji

Alior Bank SA / Podwójne dno (2018-11-07)

Zakres docelowy po wybiciu w dół z formacji podwójnego dna został osiągnięty 16 listopada 2018. W dniu wybicia oszacowaliśmy prawdopodobieństwo osiągnięcia ceny 50,17 na ok. .

REKLAMA