Nazwa / Typ formacji

Alior Bank SA / Podwójne dno (2018-11-07)

Podczas sesji 13 listopada 2018 formacja podwójnego dna została zanegowana wybiciem w dół, przy obrotach średnią z 30 poprzednich sesji.
Na podstawie zachowania tego typu formacji w przeszłości, algorytmy ATmatix obliczyły prawdopodobieństwo osiągnięcia ceny 50,17 na ok. .

REKLAMA