Nazwa / Typ formacji

Alior Bank SA / Linia trendu spadkowego (2019-01-18)

REKLAMA