Nazwa / Typ formacji

Alior Bank SA / Linia trendu wzrostowego (2019-03-26)

W trakcie sesji 28 marca 2019 doszło do przebicia wzrostowej linii trendu, przy obrotach średniej z 30 poprzednich sesji.

REKLAMA