Nazwa / Typ formacji

Alior Bank SA / Rozszerzający się klin zniżkujący (2019-04-18)

Cena docelowa po wybiciu w dół z formacji rozszerzającego się zniżkującego klina została osiągnięta 13 maja 2019. W momencie wybicia nasze algorytmy obliczyły szanse na spadek do 52,05 na ok. .

REKLAMA