Nazwa / Typ formacji

Alior Bank SA / Podwójne dno (2019-04-29)

Target po wybiciu w dół z formacji podwójnego dna został osiągnięty 9 maja 2019. W dniu wybicia obliczyliśmy prawdopodobieństwo osiągnięcia ceny 52,92 na ok. .

REKLAMA