Nazwa / Typ formacji

Alior Bank SA / Podwójne dno (2019-05-28)

W trakcie sesji 5 czerwca 2019 formacja podwójnego dna została zanegowana wybiciem w dół, przy obrotach średnią z 30 poprzednich sesji.
Na podstawie statystyk historycznych, obliczyliśmy szanse na spadek do 44,17 na ok. .

REKLAMA