Nazwa / Typ formacji

Alior Bank SA / Podwójne dno (2019-06-26)

Zakres docelowy po wybiciu dołem z formacji podwójnego dna został osiągnięty 5 sierpnia 2019. W dniu, w którym doszło do wybicia, nasze algorytmy obliczyły prawdopodobieństwo osiągnięcia ceny 43,76 na ok. .

REKLAMA