Nazwa / Typ formacji

Alior Bank SA / Linia trendu spadkowego (2019-07-12)

REKLAMA