Nazwa / Typ formacji

Alior Bank SA / Podwójne dno (2019-09-24)

Target po wybiciu w dół z formacji podwójnego dna został osiągnięty 25 października 2019. W momencie wybicia nasze algorytmy obliczyły szanse na spadek do 30,24 na .

REKLAMA