Nazwa / Typ formacji

Alior Bank SA / Klin zwyżkujący (2019-11-27)

28 listopada 2019 doszło do wybicia dołem formacji zwyżkującego klina, przy obrotach średniej z 30 sesji poprzedzających wybicie.
Na podstawie zachowania tego typu formacji w przeszłości, oszacowaliśmy prawdopodobieństwo spadku do 26,64 na .

REKLAMA