Nazwa / Typ formacji

Alior Bank SA / Podwójne dno (2019-12-05)

REKLAMA