Nazwa / Typ formacji

Alior Bank SA / Linia trendu spadkowego (2020-01-17)

Podczas sesji 24 stycznia 2020 doszło do przebicia spadkowej linii trendu. Wielkość wolumenu obrotów była w stosunku do średniej z 30 sesji poprzedzających to wybicie.

REKLAMA