Nazwa / Typ formacji

Alior Bank SA / Podwójne dno (2020-01-22)

Cena docelowa po wybiciu w dół z formacji podwójnego dna została osiągnięta 9 marca 2020. W momencie wybicia oszacowaliśmy prawdopodobieństwo osiągnięcia ceny 20,31 na ok. .

REKLAMA