Nazwa / Typ formacji

Alior Bank SA / Dno głowy i ramion (odwrócona formacja głowy i ramion) (2020-02-11)

Target po wybiciu w dół z formacji oRGR został osiągnięty 28 lutego 2020. W dniu wybicia nasze algorytmy obliczyły prawdopodobieństwo spadku do 22,04 na ok. .

REKLAMA