Nazwa / Typ formacji

Alior Bank SA / Kanał zniżkujący (2020-02-25)

Zakres docelowy po wybiciu dołem z formacji zniżkującego kanału został osiągnięty 28 lutego 2020. W dniu wybicia nasze algorytmy obliczyły prawdopodobieństwo osiągnięcia ceny 20,76 na ok. .

REKLAMA