Nazwa / Typ formacji

Alior Bank SA / Rozszerzający się klin zniżkujący (2020-02-25)

Zakres docelowy po wybiciu dołem z formacji rozszerzającego się zniżkującego klina został osiągnięty 11 marca 2020. W momencie wybicia nasze algorytmy obliczyły prawdopodobieństwo osiągnięcia ceny 17,80 na ok. .

REKLAMA