Nazwa / Typ formacji

Alior Bank SA / Linia trendu spadkowego (2020-02-07)

REKLAMA