Nazwa / Typ formacji

Alior Bank SA / Podwójne dno (2020-05-26)

Zakres docelowy po wybiciu z formacji podwójnego dna został osiągnięty 27 maja 2020. W dniu wybicia nasze algorytmy obliczyły szanse na wzrost do 15,11 na ok. .

REKLAMA