Nazwa / Typ formacji

Alior Bank SA / Szybki wzrost (2020-06-08)

W trakcie sesji 28 sierpnia 2020 zaszło wybicie w dół z formacji szybkiego wzrostu. Wielkość wolumenu obrotów osiągnęła wartość średniej z 30 sesji poprzedzających to wybicie.
Zgodnie z naszymi statystykami, oszacowaliśmy szanse na spadek do 11,25 na ok. .

REKLAMA