Nazwa / Typ formacji

Alior Bank SA / Trójkąt (2020-07-20)

Target po wybiciu z formacji trójkąta został osiągnięty 29 lipca 2020. W momencie wybicia obliczyliśmy prawdopodobieństwo spadku do 15,40 na .

REKLAMA