Nazwa / Typ formacji

Alior Bank SA / Podwójne dno (2020-08-26)

W trakcie sesji 10 listopada 2020 formacja podwójnego dna została potwierdzona wybiciem w górę, przy wolumenie średniej z 30 sesji poprzedzających to wybicie.
Zgodnie z naszymi statystykami, ATmatix oszacował prawdopodobieństwo wzrostu do 18,42 na ok. .

REKLAMA