Nazwa / Typ formacji

Alior Bank SA / Podwójne dno (2020-08-26)

Cena docelowa po wybiciu górą z formacji podwójnego dna została osiągnięta 9 grudnia 2020. W dniu, w którym doszło do wybicia, oszacowaliśmy szanse na wzrost do 18,42 na .

REKLAMA