Nazwa / Typ formacji

Alior Bank SA / Szybki wzrost (2020-11-18)

Cena docelowa po wybiciu w górę z formacji szybkiego wzrostu została osiągnięta 1 marca 2021. W momencie wybicia nasze algorytmy obliczyły prawdopodobieństwo osiągnięcia ceny 25,34 na ok. .

REKLAMA