Nazwa / Typ formacji

Alior Bank SA / Podwójny szczyt (2021-02-18)

Zakres docelowy po wybiciu z formacji podwójnego szczytu został osiągnięty 2 marca 2021. W momencie wybicia nasze algorytmy obliczyły prawdopodobieństwo wzrostu do 25,43 na ok. .

REKLAMA