Nazwa / Typ formacji

Alior Bank SA / Szybki wzrost (2021-03-02)

REKLAMA