Nazwa / Typ formacji

Alior Bank SA / Rozszerzająca się (odwrócona) formacja zwyżkująca (2021-04-01)

Target po wybiciu w górę z formacji rozszerzającego się trójkąta zwyżkującego został osiągnięty 28 kwietnia 2021. W momencie wybicia ATmatix wyznaczył prawdopodobieństwo wzrostu do 26,20 na ok. .

REKLAMA