Nazwa / Typ formacji

Alior Bank SA / Rozszerzająca się (odwrócona) formacja zwyżkująca (2021-04-01)

REKLAMA