Nazwa / Typ formacji

Alior Bank SA / Linia trendu wzrostowego (2021-12-21)

REKLAMA