Nazwa / Typ formacji

Alior Bank SA / Podwójne dno (2022-07-18)

Poziom docelowy po wybiciu górą z formacji podwójnego dna został osiągnięty 13 września 2022. W momencie wybicia obliczyliśmy szanse na wzrost do 29,72 na .

REKLAMA