Nazwa / Typ formacji

Alior Bank SA / Opór (2022-11-03)

7 listopada 2022 doszło do przebicia oporu, przy obrotach średniej z 30 poprzednich sesji.

REKLAMA