Nazwa / Typ formacji

Alior Bank SA / Kanał zniżkujący (2022-12-23)

Formacja zniżkującego kanału została wypełniona 3 stycznia 2023. W dniu wybicia nasze algorytmy obliczyły prawdopodobieństwo wzrostu do 36,39 na ok. .

REKLAMA