Nazwa / Typ formacji

Alior Bank SA / Rozszerzająca się (odwrócona) formacja trójkątna (2023-03-02)

Target po wybiciu dołem z formacji odwróconego trójkąta został osiągnięty 17 marca 2023. W dniu wybicia ATmatix oszacował prawdopodobieństwo spadku do 34,18 na ok. .

REKLAMA