Nazwa / Typ formacji

Alior Bank SA / Płaska baza (2023-03-02)

Poziom docelowy po wybiciu w dół z formacji płaskiej bazy został osiągnięty 20 marca 2023. W dniu wybicia nasze algorytmy obliczyły szanse na spadek do 32,66 na ok. .

REKLAMA