Nazwa / Typ formacji

Alior Bank SA / Podwójny szczyt (2023-06-20)

Cena docelowa po wybiciu górą z formacji podwójnego szczytu została osiągnięta 19 lipca 2023. W momencie wybicia obliczyliśmy szanse na wzrost do 56,93 na .

REKLAMA