Nazwa / Typ formacji

Alior Bank SA / Podwójne dno (2024-01-26)

Target po wybiciu w górę z formacji podwójnego dna został osiągnięty 2 lutego 2024. W momencie wybicia oszacowaliśmy prawdopodobieństwo wzrostu do 77,84 na ok. .

REKLAMA