Nazwa / Typ formacji

Alior Bank SA / Podwójne dno (2024-06-17)

REKLAMA