Nazwa / Typ formacji

Allegro.eu SA / Linia trendu spadkowego (2021-12-10)

Podczas sesji 17 grudnia 2021 doszło do przebicia spadkowej linii trendu, przy wolumenie średnią z 30 sesji poprzedzających wybicie.

REKLAMA