Nazwa / Typ formacji

Allegro.eu SA / Linia trendu spadkowego (2022-03-21)

Podczas sesji 22 marca 2022 doszło do przebicia spadkowej linii trendu, przy obrotach w porównaniu do średniej z 30 sesji poprzedzających to wybicie.

REKLAMA