Nazwa / Typ formacji

Allegro.eu SA / Klin zniżkujący (2023-03-29)

Target po wybiciu z formacji zniżkującego klina został osiągnięty 14 kwietnia 2023. W momencie wybicia nasze algorytmy obliczyły szanse na wzrost do 32,02 na .

REKLAMA