Nazwa / Typ formacji

Allegro.eu SA / Rozszerzająca się (odwrócona) formacja trójkątna (2023-04-05)

Formacja odwróconego trójkąta została wypełniona 15 maja 2023. W momencie wybicia obliczyliśmy prawdopodobieństwo osiągnięcia ceny 36,56 na .

REKLAMA