Nazwa / Typ formacji

Allegro.eu SA / Podwójne dno (2023-07-24)

Cena docelowa po wybiciu w dół z formacji podwójnego dna została osiągnięta 9 października 2023. W dniu, w którym doszło do wybicia, oszacowaliśmy prawdopodobieństwo spadku do 28,16 na ok. .

REKLAMA