Nazwa / Typ formacji

Allegro.eu SA / Podwójne dno (2023-07-24)

Podczas sesji 5 września 2023 formacja podwójnego dna została zanegowana wybiciem w dół. Wielkość wolumenu obrotów osiągnęła wartość średniej z 30 poprzednich sesji.
Na podstawie zachowania tego typu formacji w przeszłości, ATmatix oszacował szanse na osiągnięcie ceny 28,16 na ok. .

REKLAMA