Nazwa / Typ formacji

Allegro.eu SA / Trzy zwyżkujące dołki (2023-08-18)

Target po wybiciu z formacji trzech zwyżkujących dołków został osiągnięty 25 sierpnia 2023. W momencie wybicia oszacowaliśmy prawdopodobieństwo spadku do 32,23 na .

REKLAMA