Nazwa / Typ formacji

Allegro.eu SA / Kanał zniżkujący (2023-09-18)

Podczas sesji 28 września 2023 zaszło wybicie z formacji zniżkującego kanału, przy obrotach średniej z 30 poprzednich sesji.
Na podstawie zachowania tego typu formacji w przeszłości, obliczyliśmy szanse na wzrost do 33,22 na ok. .

REKLAMA